Om heta arbeten

Heta arbeten är de yrken där det finns en risk att man orsakar brand. Dessa arbeten kan vara när man arbetar med vinkelslipar, gasolbrännare, lödning, varmluftspistoler och svetsning. Man kan även arbeta med takläggning eller med snabba verktyg. Genom åren har många bränder haft dessa arbeten som orsak och säkerheten höjs om och om igen, utan större resultat. Man har insett att det man måste göra för att skapa en trygg miljö för alla, även arbetarna är att utbilda dem.

Det finns kurser för heta arbeten där du sedan får behörigheten att vara tillståndsansvarig för arbetet, vara hetarbete och framförallt brandvakt. Utbildningen går igenom hur du ska hantera en eventuell brand, hur du släcker en brand men framförallt hur du undviker att starta en brand från första början. Detta är en utbildning alla arbetare borde ha i bagaget. Är du intresserad av att gå denna utbildning så gå in på https://www.brandfast.nu/hetaarbeten/ för att läsa mer.

Utbildning för hetarbetare är viktigt

Certifikatet du får genom kursen för heta arbeten gäller i fem år, efter det borde du förnya ditt certifikat och insupa lite färsk kunskap eftersom utvecklingen ständigt går framåt och på fem år hinner det komma nya redskap du kommer arbeta med som inte har varit med på dina tidigare heta arbeten kurser. Därav är det viktigt att förnya certifikatet.

Heta arbeten erbjuder sig att komma och hålla en kurs på ditt företag för att alla dina arbetare ska kunna certifiera sig. Utbildningen följer brandskyddsföreningens alla riktlinjer. Här lär du dig vad heta arbeten är och anses vara, hur försäkringsvillkoren ser ut, vem som bär ansvaret, hur man släcker bränder och vilken utrustning man använder sig av, vilka varor som är brandfarliga, hur man hanterar gasflaskor och vilka risker som finns, samt hur man rent praktiskt utför en brandsläckning. Detta är kunskap du och ditt företag helt enkelt inte kommer klara er utan.

Brandskyddinventering och brandtätning för dina lokaler

Att ha koll på sina byggnader och lokaler när det kommer till säkerheten för såväl de som antingen arbetar eller kanske bor där är otroligt viktigt, om det är du som har ansvaret för att brandskyddsinventeringen och brandtätningen fungerar och gås igenom korrekt så måste du alltid se till att du är uppdaterad och har översikten så att allting rullar på som det ska.

Det som man allra helst ska göra är att efterforska så mycket man kan innan man väljer firma för att få hjälp med detta så att det sedan även i fortsättningen kan skötas så smidigt som möjligt som det blir när man anlitar och tar hjälp av samma firma varje gång då det är dem som har en bra översikt och koll på just din byggnad och vet vad som kan behöva åtgärdas eller liknande. Eftersom att brandskyddsinventering är den delen då man ser över att alla brandskydd och åtgärder vid bränder finns och är i gott skick och därför är en del av räddningsarbetet i sig så måste man för såväl räddningstjänster som för de som vistas i lokalerna se till att man har möjligheten att tillgå och veta vart dessa finns och att de går att få tag på lätt när olyckan är framme, en bra idé är att låta alla gå en kurs då man går igenom grundkunskaperna inom brandsläckning och säkerheten kring bränder.

Ibland är det inte alltid så lätt att ha koll på allt som sker i alla lokaler och byggnader om man som privatperson eller företag distribuerar över många, då är det bästa alternativet att man alltid har en brandskyddsansvarig som är på plats de flesta dagarna i veckan och har som huvuduppgift att se till så att sådant som brandskyddsinventering och brandtätningen sköts och uppdateras precis som det ska göras.